DNE deltakelse Toppy pall, Bocedi og Velox Barchitta

DNE deltakelse Toppy pall, Bocedi og Velox Barchitta

Lastbærere blir ofte sett på som et nødvendig onde og ikke som et produkt som kan løse problemer. Under frokostseminaret hos Emballasjeforeningen 26. februar fikk lastbærerne full oppmerksomhet, og de mange mulighetene ble belyst.

Tema for frokostseminaret hos Emballasjeforeningen 26. februar var  optimering av varetransporten gjennom smart bruk av lastbærere. NLP fikk følge av Wold Trade som presenterte sine løsninger på seminaret.

Wold Trade importerer blant annet Toppy Pall som veier kun 2kg og kan stables i hverandre, slik at man frigjør lagerplass. En stabel med Toppy-paller på to meters høyde rommer over 200 paller, men opptar kun en kvadratmeter areal.

Et vogntog (TIR-transport) rommer vanligvis 560 trepaller, mens det går cirka 8500 tomme Toppy-paller på samme bil, fortalte Fredrik Wold, som steppet inn som foredragsholder for sin far, Tore Wold.

Les mer her: http://www.emballasjeforeningen.no/event/doLink/famid/435882

24.05.2015 14:54