Wold-Trade holdt foredrag i Miljødirektoratet 29 mai 2018 - "Bioskafornuft"

Wold-Trade holdt foredrag i Miljødirektoratet 29 mai 2018 - "Bioskafornuft"

Den 29 mai var Wold-Trade ved/Fredrik M. Wold invitert til å avholde et foredrag på Miljødirektoratet i Oslo om vår miljøvennelige bioemballasje "BIOSKA" .

Den 29 mai var Wold-Trade ved/Fredrik M. Wold invitert til å avholde et foredrag på Miljødirektoratet i Oslo om vår miljøvennelige bioemballasje "BIOSKA" . Budskapet om 100% bionedbrytbar og komposterbar biofilm (uten noen form for mikroplast) ble tatt i mot med stort engasjement blant de forskere, representanter fra kommunene, representanter fra direktoratet selv og næringslivet som var til stede. Aktører med forretningsmessig interesse i dagens plast var ikke overraskende skeptiske... Det er åpenbart at både det norske næringslivet og private må omstille seg på å benytte andre materialer enn plast. Begrepet "Bioskafornuft" bør være kjent for alle!

17.06.2018 19:17