Wold-Trade er på Aqua Nor 15.-18. August 2017. (Trondheim)

Wold-Trade er på Aqua Nor 15.-18. August 2017. (Trondheim)

Wold-Trade deltok på Aquanor 2017

Wold-Trade tar vare på miljøet. I løpet av AQUA NOR 2017 viste Wold-Trade blant annet 100% bionedbrytbar biofilm til bl.a. pakking og emballasje. Kronprinsen åpnet messen, og Wold-Trade fikk flott omtale av både Tyske og Polske aviser. Bioskafornuftige produkter ble ønsket velkommen! Ingen ønsker flere tilfeller av Sotrahval med plast i magen..  

17.06.2018 18:59