Sitovat säännöt

Ilmoittautuessaan oppilas hyväksyy/sitoutuu MinjArt- kotisivujen sääntöihin ja antaa luvan henkilötietojensa (laskutusasiat, info) ja kuvamateriaalin (markkinointi) käyttöön. Huom! Kuvaamisen ja nimen julkaisun voi erikseen kieltää sähköposti-ilmoituksella. Musiikkikoulu MinjArt EI vakuuta oppilaitaan. Ilmoittautuessaan oppilas vapauttaa Tmi MinjArt:n ja opettajat kaikista vakuutusvastuista. Mikäli oppilas vuokraa Tmi MinjArt:lta lainasoittimen, hän suojaa ja vakuuttaa soittimen vahingon varalta itse.

POISSAOLOT

Oppilas ilmoittaa poissaolosta joka kerta opettajalle. Kun oppilas peruu oppituntinsa tuntia ei saa takaisin, vaikka maksu peritään varatusta oppitunnista. Kipeänä ei saa tulla tunnille, ei edes flunssaoireissa. Covid-19 aikana noudatetaan yleisiä valtakunnallisia ohjeita tai toimitaan MinjArt-ohjeistuksen mukaisesti. Opettajat eivät ole velvollisia pitämään oppituntia oppilaalle, joka on sairaana tunnin ajankohdan aikaan; oireisena/kipeänä oppilas lähetetään kotiin.
Force major-tapauksessa, joka kestää yhtäjaksoisesti 1 kuukauden (esim. sairastuminen tai loukkaantuminen) - opettaja antaa tunnit takaisin erikseen sovittuna ajankohtana tai hyvittää ne rahallisesti. Lääkärintodistus vaaditaan. Ulkomaanmatka, muutto tms. ei lasketa force majoriksi, vaikka kestäisi 1 kk ajan ja tulisi yllätyksenä. Myös loukkaantuminen, joka ei estä soittamista, ei lasketa force majoriksi.

Jos opettaja estyy oppilaan yksityis- tai paritunnilta (sairastuminen tms), hän hankkii sijaisen tai antaa tunnin takaisin eriajankohtana toimitilassaan/ tms/sop. muk. kuluvan lukukauden aikana. Opettaja voi pitää tunnin myös etätuntina/skype. Oppilas saa 3 eri aikavaihtoehtoa rästille, joista jonkun tulisi sopia, muutoin menettää tunnin. Ryhmät: opettajalla saa olla muutama (2) poisjääntiä lukukaudella, joita hänen ei tarvitse antaa takaisin.

Mikäli oppilaalle/oppilaille on pidetty ylimääräisiä oppitunteja etukäteen, opettaja voi peruuttaa jonkun tulevan tunnin oman sairastumisen johdosta ilman vastuuta rästitunneista. Opettaja voi siis korvata aiemmin pidetyllä tunnilla rästitunnin niin halutessaan.

IRTISANOUTUMINEN

Irtisanoutuminen tehdään sähköisesti osoitteeseen minjart@gmail.com. Suullinen irtisanoutuminen ei riitä. Kaikki irtisanoutumiset ja erityispyynnöt tehdään ensisijassa osoitteeseen minjart@gmail.com. Opetuksessa ja asiakassuhteessa on 1 kk MinjArt:n oma irtisanoutumisaika ja -sääntö: Jos oppilas irtisanoo itsensä ennen kuukauden 15 päivää tai juuri 15.sta päivä, hän maksaa kuluvan kuukauden loppuun. Jos kirjallinen irtisanoutuminen tulee 16.sta päivä, oppilas joutuu maksamaan vielä seuraavankin kuukauden tunnit. (esimerkki 1, irtisanoutuminen viim. 15.1. -> maksat tammikuun loppuun asti. Esimerkki 2, irtisanoutuminen 16.1. - >maksat vielä helmikuun.

HUOM!!! Poikkeavuus irtisanoutumisessa lukukaudenvaihdoksissa. Mikäli olet oppilaana syyskaudella mutta ET JATKA kevätlukukaudella, irtisanoutuminen on tehtävä 1.12. mennessä. Mikäli olet oppilaana kevätkaudella, mutta et jatka syyslukukaudella irtisanoutuminen on tehtävä viimeistään juhannuspäivänä. MinjArt:ssa ollaan yhtäjaksoisesti oppilaana, välikuukausia ei voi pitää. Jos irtisanoutuu, voi jatkaa taas 6kk päästä. Irtisanoutumisen yhteydessä oppilas menettää välittömästi myös oppilaspaikkansa.

ERITYISJÄRJESTELYT

Erikoisjärjestelyt (esim. laskun eräpäivän siirto) on tehtävä sähköpostitse minjart@gmail.com. Säilytä itselläsi kopio kaikista erikoisjärjestelyviesteistä ja tmi MinjArt:n kuittauksista. Tmi MinjArt, Minja Pentti lähettää sähköisesti vapaamuotoisen kuittauksen, joka vahvistaa viestin tulleen perille. Kaikkia erityisjärjestelyitä pitää anoa kirjallisesti, jonka jälkeen harkitaan, voidaanko järjestely toteuttaa.

MAKSUT

Kaikki maksut suoritetaan tilisiirroilla, ei käteiskuitteja. Hintamuutokset mahdollisia.