Suojelemme henkilötietojasi - GDPR

Rekisterinpitäjä Tmi MinjArt tulee käsittelemään henkilökohtaisia tietojasi EU:n tietosuoja-asetusten säädöksien mukaisesti eli soveliaalla ja laillisella tavalla. Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään tietojenkäsittelyn hyvän käytännön mukaisesti, eli:

 1. kohtuullisesti, oikeuden- ja lainmukaisesti
 2. luottamuksellisesti, läpinäkyvästi
 3. noudattaen tietosuojaperiaatteita kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa 
 4. tarkasti rajatun syyn takia ja ainoastaan alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti (esim. laskutusasiat, sis. info
 5. niin, että ne pitävät paikkansa ja pysyvät ajan tasalla
 6. siten, että niitä säilytetään oikein ja vain sen aikaa, kuin mikä on tarkoituksenmukaista
 7. yksilön oikeuksien mukaisesti
 8. tavalla, joka takaa hyvän ja riittävän tietosuojan
 9. huomioimme alle 16-vuotiaiden vanhempainvastuunkantajan suostumukset
 10. jos henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä ulkoistetaan, vaadimme henkilötietojen käsittelijältä, että tämä noudattaa uusia (ja vanhoja) vaatimuksia.
 11. Tietosuoja-asetukset: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL