Välkommen!

Vi har sedan 2017 hjälpt små- och medelstora bolag med deras redovisning och har en gedigen erfarenhet av de olika utmaningar en företagare möter i sin vardag. Vi arbetar med allt från löpande bokföring till avstämningar, skatt, moms, bokslut, deklarationer, årsredovisningar och rapportering. Därutöver hjälper vi gärna till med löner, arbetsgivardeklarationer samt administrativa uppgifter i kontakt med myndigheter.

Bolagets operativa grundare, Åsa Bengtsson, har arbetat med redovisning i 20 år, så du som kund kan känna dig trygg och säker på att du lämnar över ditt företags ekonomi i erfarna händer. Vi tycker om ordning och reda – det är en fantastisk känsla när allt är på plats och allt stämmer!

Under 2023 har vi fått vår fantastiska kollega Sandra! Så tacksamt att få jobba med någon som både är kompetent, ansvarsfull och rolig.

Välkommen att bli kund hos oss! 

Redovisningskonsult - Varför då?

Som egen företagare har man många beslut att fatta, och det är inte alltid lätt att veta vad som blir bäst för bolaget. Ett av dessa beslut rör den ekonomiska redovisningen – ska man sköta den själv, anställa eller låta en extern part ta hand om ekonomifunktionerna? Det blir allt vanligare att företag anlitar externa redovisningskonsulter för att sköta hela eller delar av ekonomifunktionerna. Fördelarna för dem som har prövat är uppenbara:

Minskat personalansvar

Att vara arbetsgivare tar mycket tid i anspråk – rekrytering, utvecklingssamtal, utbildning, lönesamtal, frånvarohantering, arbetsgivardeklarationer,  kontrolluppgifter – för att nämna några ansvarsområden.

Ökat Verksamhetsfokus

Med minskat personalansvar frigörs tid som kan läggas på kärnverksamheten – sälj och leverans. Ökade intäkter och minskade fasta kostnader är grundläggande mål för alla företag.

Reducerade kostnader

Arbetsbelastningen på den ekonomiansvarige varierar under året. Ibland är det mycket att göra, och ibland mindre. Att använda externa konsulter skapar möjlighet att snabbt anpassa behovet (och kostnaden) vid säsongsvariationer.

Expertkompetens

Att hålla sig uppdaterad på lagar och regelverk är tidskrävande och inte alltid så lätt. Att inte ha koll på t ex nya skatteregler, kan bli en dyr erfarenhet. Att alltid ha till gång till relevant expertis är mycket värdefullt.

Vi samarbetar med Froda

Periodvis kan man behöva hjälp med finansieringen av sin verksamhet. Det kan till exempel vara vid uppstart, nyrekrytering, expansion eller under en viss period av året. Froda har enkla och snabba lösningar när man är behov av ett extra tillskott, stort som smått. Vi är själva väldigt nöjda med den hjälp vi har fått från Froda, och kan varmt rekommendera dem. Följ länken här till ett extra förmånligt erbjudande. FRODA

Referenser

                                                                                                                                                                                                                                           Vindex, som arbetar med rekrytering av redovisningsekonomer till större bolag, har valt att rekommendera oss för små och medelstora företag när man letar efter en byrå med personlig känsla. Se deras rekommendation HÄR.

Åsa Bengtsson