Nya regler för dokumentation av underlag till bokföringen från och med 1 juli 2024

Nya regler för dokumentation av underlag till bokföringen från och med 1 juli 2024

Riksdagen har beslutat om ändringar i bokföringslagens (BFL) arkiveringsregler. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024. Bland annat ändras 7 kap. 6 § om överföring och när räkenskapsinformation får förstöras.

Med de nya reglerna behöver man inte spara till exempel kvitton och fakturor i det ursprungliga formatet. Det innebär att man kan scanna papperskvitton och pappersfakturor, och spara i digitalt format. Även tidpunkten då ursprungskvittot eller ursprungsfakturan får kastas tidigareläggs. Från och med den 1 juli får kvittot och fakturan kastas så snart informationen överförts till en annan handling. Vid överföringen till en ny handling får inte information förändras eller försvinna. 

Överföringen påverkar inte den sjuåriga arkiveringstiden. Efter överföringen tillämpas arkiveringsreglerna på den handling som räkenskapsinformationen har förts över till.

Tidigareläggningen av tidpunkten för förstöring gäller även räkenskapsinformation som har överförts innan den 1 juli. Det innebär att kvitton, fakturor och andra handlingar som har överförts innan den 1 juli får kastas förutsatt att överföringen har skett i enlighet med kravet i 7 kap. 6 §.

SFS 2024:342 Lag om ändring i bokföringslagen

2024-06-20 09:26