Srf konsulternas Fokusrapport 2024

Srf konsulternas Fokusrapport 2024

Srf konsulterna har tagit fram en rapport för att öka kännedomen och få fler företagare att förstå vilken viktig roll redovisningskonsulter och lönekonsulter har för svenska företag.

I rapporten identifieras följande fyra omvärldsfaktorer där redovisnings- och lönekonsulter kan bidra till att göra företagandet både enklare och tryggare:

  • Hållbarhet
  • Teknisk utveckling
  • Tryggt företagande
  • Globalisering

Läs gärna rapporten här: Srf konsulternas Fokusrapport 2024

2024-06-20 09:10