Löpande bokföring

Den löpande bokföringen är grunden för att ha kontroll över bolagets ekonomi. Ordning och reda i redovisningen är en förutsättning för att kunna fatta väl avvägda beslut utifrån bolagets situation. Man behöver som företagare alltid ligga minst ett steg före. För att kunna ha en plan för olika framtida scenarion är det viktigt att bokföringen sköts löpande, för att snabbt kunna ta fram olika rapporter och beslutsunderlag.

Bokslut och Årsredovisning

Alla bolag måste göra ett årsbokslut över sitt räkenskapsår. Aktiebolag måste även skapa en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Det finns olika regelverk och vägledningar som måste följas vid upprättandet av bokslut och års-redovisning. Dessa skiljer sig en del beroende på företagsform och företagets storlek, samt förändras även över tid. 

Allt detta har vi koll på.

Lön

Bolagets anställda är bolagets viktigaste ambassadörer, och en väl fungerande löneprocess uppskattas mycket av personalen. Löneprocessen ska vara enkel och tydlig, och för att undvika irritation, är det av högsta vikt att lönerna är korrekta. Vi hjälper till med lönekörningen och tar fram underlag för bokföring, utbetalning, semesterberäkning och arbetsgivardeklarationer, samt skapar filen för digital inlämning av AGI till Skatteverket. Ni kan känna er trygga med att vi håller oss uppdaterade med de aktuella regelverk som gäller för lön och personal.

Administration

Att ha ordning på dokumentation av redo-visningen, myndighetspost, diverse avtal, styrelsedokument, med mera, är extremt viktigt för alla bolag. Utöver lagar och regler som styr hur redovisningens underlag ska sparas, finns en stor vinning med att snabbt kunna ta fram information från t ex ett kundavtal eller ett beslut från Skatteverket. Gott ordningssinne har vi, och vi hjälper gärna till i kontakten med olika myndigheter. Vi är även behjälpliga vid fram-tagande av diverse mallar och skrivelser, samt ifyllande av olika myndighetsformulär.

Inkomstdeklaration

Varje år måste alla bolag lämna in en inkomstdeklaration för det gångna räkenskapsåret. För enskilda näringsidkare, som alla följer kalenderår, sker detta mellan mitten av mars till i början av maj varje år. För aktiebolag skiljer sig datum för inlämnande av inkomstdeklaration beroende på när räkenskapsåret slutar.

 Utöver företagets inkomstdeklaration hjälper vi även till med aktieägares K10-blanketter.

Rådgivning

Vi vet hur det är att driva företag, och vi älskar det! Som egen företagare stöter man ideligen på nya utmaningar, och drivkraften man har som ny företagare sätts hela tiden på prov. Det är mycket man ska kunna, faktiskt har skyldighet att kunna – lagar och andra regelverk, skatter, styrning, arbetsgivaransvar, styrelsearbete och mycket annat. Det är lätt att tappa fokus på det man brinner för, och känslan av frustration stöter vi alla på någon gång. Vi besvarar gärna era frågor och diskuterar de utmaningar ni står inför.