Norrköpingsortens ryttarförening

Norrköpingsortens Ryttarförening är det självklara valet för lärande inom ridsport i Norrköping

Norrköpingsortens RFs värdegrund

Stora delar av vår verksamhet bygger på ideella insatser. Alla medlemmar oberoende av ålder och tidigare kunskaper har samma rättigheter i föreningen. Alla är lika mycket värda och kan tillföra något. Vi hälsar på alla, lyssnar på alla, pratar med varandra inte om varandra. Vi har bra, välmående och för uppgiften välutbildade hästar Vi erbjuder goda kunskaper i säker hästhantering. Vi uppmuntrar ungdomarna att ta eget ansvar och att arbeta aktivt inom föreningsverksamheten.  Vi strävar efter att vår anläggning ska vara rökfri, drogfri och fri från all doping, fusk, mobbing, trakasserier och våld ska inte förekomma hos oss.
Vi jobbar efter Ridsportens ledstjärnor för både människan och hästen.

Vår Integritetspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här.

Se PDF fil