Öppen verksamhet

Vi bedriver öppen verksamhet i uppdrag från Norrköpings kommun. 
För dig över 8 år.
Gäller Måndag-onsdag 14:00-ca16:30 (Beror på dag) 
Under dessa tider finns det möjlighet att hjälpa till med häst och stallskötsel.
Då finns personal och stallvärdar till hands.
Under utvalda tillfällen kommer vi ha speciella aktiviteter, fika mm. 

Du finner mer information på anslagstavlan. 

Vår ungdomssektion

Alla aktiviteter som vår ungdomssektion ansvarar för finns det information om bakom dörren till köket. Har du frågor, funderingar, tips eller idéer så kontakta någon i US-styrelse eller prata med någon i personalen. 

Norrköpingsortens RF

Norrköpingsortens RF är en ideell förening som bildades 1970 av Hans Negendanck. 

Föreningen har anställd personal som tar hand om våra elever och hästar. 

Årsmöte sker varje år i februari.