Ridsportens ledstjärnor

Hästen

  • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
  • Jag behandlar alla hästar med respekt.
  • Jag ser till att hästen finns i en trygg och söker miljö och jag reagerar om den far illa. 
  • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av. 
  • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

Människan

  • Jag visar respekt för alla människor
  • Jag bekräftar och berömmer andra
  • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
  • Jag är en god förebild för ridsporten
  • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.