• Spannmålsleveranser

    Spannmålsleveranser

    Under januari, februari och mars sker vanigtvis en stor del av våra utleveranser av spannmål. Så även i år.

    Läs mer…
    2018-03-07 08:45
Mellangrödeförsök Flygfoto över försöksfältet

I augusti 2019 anlades ett mellangrödeförsök på Krokstorps Gård. Det initiala syftet är att utreda skillnaderna efter olika mellangrödor, i kommande havre. halva försöket är plöjt och halva försöket odlas enligt principerna för Conservation Agriculture. Därmed kommer vi även att kunna leta efter skillnader i bl a infiltration, mikrobiell aktivitet, ogrösflora, skördeskillnader etc. Tanken är att försöket sedan ska övergå i ett långtliggande försök för att visa skillnaderna på två olika odlingssystem. Växtföljden följer gården.