Logo

Som en del i Landsbygdsprogrammet sökte vi 2016 investeringsstöd för att kunna utöka och effektivisera vår spannmålsanläggning. Sedan juli 2016 står två nya torksilos på gården. Dessa torkar och lagrar stora delar av spannmålsskörden innan den lämnar gården för vidare förädling i livsmedelskedjan. Investeringen möjliggjordes till stor del tack vare Landsbygdsprogrammet.

Martin fick också ett startstöd då han 2017 tog över företaget. Detta stöd utnyttjas löpande för vidareutbildning mm.