Jorden går från sandiga till något leriga moränjordar, alltså lättbrukade men torkkänsliga. Läget strax öster om Helsingborgs landborg, gör att många ofta välbehövliga skurar tyvärr går söder eller norr om oss.

Driftens omsättning är cirka 8 miljoner kronor, där externa körslor står för en femtedel.

Sådd 2016
Seedhawk

Far och son har ganska jämn sysselsättning. Växtodlingen består av cirka 460 hektar i egen drift, samt ytterligare ca 80 hektar till på delentreprenad.

Vi bistår även lantbrukare i omgivningen med sådd, gödsling, sprutning och tröskning.

Även vinterväghållning på närbelägna företag hjälper till att jämna ut arbetskurvan över året.

Sedan sommaren 2016 brukar vi jorden enligt konceptet Conservation Agriculture. Grundprincipen kan sammanfattas i tre punkter:

1. Fokus på en väl fungerande växtföljd

2. Minsta möjliga bearbetning av jorden

3. Gröna fält så stor del av året som möjligt

Klicka HÄR för fördjupning.

 

2016 sökte vi på gården ett investeringsstöd för att kunna utveckla och optimera vår spannmålshantering.

Ur samma stödprogram fick Martin också ett startstöd då han tog över företaget 2017.