Pass og visumregler for reisende til Tyrkia - og variasjon i eurokurs.

Visum regler Visum regler

 

Pass må være gyldig i minst 6 mnd etter hjemreisedato. Det kreves IKKE lenger visum for opphold i Tyrkia for reisende med norsk pass. 

For medborgere med andre nasjonaliteter kan visum være påkrevd. Ta derfor kontakt med den aktuelle ambassaden. Bestill visum i god tid før avreise. Reisende kan også kontakte den Tyrkiske ambassaden på 22 12 87 60.

Inter-Training AS reserverer seg for eventuelle endringer i visumreglene.

Inter-Training AS er ikke ansvarlig for følgende av at reisende ikke har gyldig pass eller visum.

Inter-Training AS er IKKE refusjonspliktig for reisende som IKKE har sine dokumenter i orden for reise inn til Tyrkia.

Ved alle destinasjoner så får Inter-Training AS en såkalt avregning/balanse faktura fra vår lokale operatør

Det er VIKTIG at kunden registrer hvordan dette skjer. Når kunden gjør en avtale,beregnes "Pakkeprisen" ut fra dagens euro-kurs

Skjer dette i november - og reisen/leiren avvikles i Februar- så betaler Inter-Training AS vår lokale operatør depositumfaktura - eller foreløpig faktura - og med gjeldende eurokurs den dato faktura mottas fra lokale operatør - og må da betales fra Inter-Training AS. Så ettersender vi vår kunde - etter gjennomført leir/opphold med en avregnings-faktura på differansen fra reisen ble booket - og utfra gjeldende eurokurs den dagen vi betaler for kundens opphold. Det kan også gå i favør vår kunde. Men i sesongen 2022/2023 har eurokursen svingt veldig - ofte i dissfavør kunden

 

Reisebetingelser for reisende med Inter-Training AS

 Påmelding til reisen

Påmelding til reisen er å regne for bindende når alle parter har bekreftet fly, hotell og "pakkepris" skriftlig ved mail, brev eller fax. Da får kunden krav om innbetaling av et depositum som sikrer alle parter at bookingen er registrert.

Fly-billett blir ikke refundert etter at dato for depositum på flybillett er forfalt. Dette krever flyselskapene. Derfor er det viktig å ha reiseforsikring i orden om sykdom eller annen grunn for IKKE å reise blir akseptert av forsikringsselskapet. Inter-Training AS MÅ betale flybillett når forfallsdato er passert. DET SAMME MÅ ALTSÅ KUNDEN.

 Våre betalingsbetingelser:

Kunden mottar depositumfaktura på 25 % av Pakkepris per reisende om ikke annet er avtalt.

NB! Depositum refunderes ikke da det er knyttet opp mot Inter Training AS sine forpliktelser ovenfor tredjeparter, eks flyselskap. Forfallsdato er ABSOLUTT - derfor VIKTIG Å REGISTRERE DENNE. Etter forfallsdato påregnes purregebyr.

Sluttfaktura på rest beløpet - eller i noen tilfelle HELE pakkeprisen - forfaller etter nærmere avtale - senest en uke før avreise. Din mottatte fristdato for BETALING MÅ OVERHOLDES - ellers kan kunden risikere INKASSOKRAV - og det ønsker vi å slippe. Ingen får reise fra Norge før sluttfaktura er betalt. Inter-Training AS sender denne ut i god tid med det antall reisende som er innmeldt - og en betalingsdato som altså MÅ overholdes.

Reiseforsikringen avgjør i hvilke tilfelle du kan få refundert innbetalt reise som eventuelt ikke gjennomføres.

Våre avbestillingsbetingelser:

  • Depositumet er på 25 % av Pakkepris- om ikke annet er avtalt, og faktureres ved bestilling. 
  • NB! Depositum refunderes ikke da det er knyttet opp mot Inter-Training AS sine forpliktelser ovenfor tredjeparter, eks flyselskap.
  • Avbestilling mellom 15 - 30 dager før avreise betales 50 % av flyreisens totalkostnad. Dette gjelder eventuelt BARE ved egne charterfly.
  • Ingen refusjon gis ved avbestilling etter frist gitt av flyselskap. Eventuell avbestilling må da eventuelt tas med forsikringsselskapet. Inter-Training AS stiller med dokumentasjon på bestilling av reisen og de frister som er gitt.
  • Avbestilling av hele reisepakken inkludert hotellopphold må også meldes til forsikringsselskapet om kunden IKKE kan gjennomføre reisen. Også her gjelder de betalingsfrister som kunden har mottatt fra Inter-Training AS. Igjen stiller Inter-Training AS med dokumentasjon på pakkepris om uforutsette forhold oppstår, og som forsikringsselskapet aksepterer.
  • Vi anbefaler kunden sterkt å ha egen reiseforsikring.