Støttemur

Vi bygger støttemurer i betongelementer på høyder inntil 1,5 meter. 

Husk at det er regler for søking om tiltak ved bygging av støttemur ut mot offentlig vei, og i noen tilfeller også på egen tomt dersom det medfører store endringer i eksisterende terreng. Sjekk med din kommune hva som gjelder.

Hage

Vi tar også på oss vanlig hagearbeid som rydding / fornying, legging av ferdigress, planting, pynting, barking osv. 

Barking av skråning
Pynting rundt bygning med kantstein, kulestein og plen