Belegningsstein

Vi legger i hovedsak ASAK belegningsstein, men kan også skaffe andre typer ved spesielle ønsker.

Belegningsstein kan brukes til mange ulike formål. Innkjørsel, gangsti, trapp i terreng, uteplass og mye mer.

Jobben består av følgende faser:

- Avgraving av ekisterende dekke. Gravedybde er avhenig av grunnforhold og masser som er på plassen fra før.

- Bærelag av grovpukk, komprimering med vibroplate

- Avretting med finpukk 2-4 mm. komprimering med vibroplate.

- Legging av stein. Legges i forbandt med bård rund hele. Klipping og skjæring for tilpassning av kanter.

- Fuging med fugesand 1-2 mm.

- Komprimering av hele plassen.

- Slutt fuging med ny fugesand.

Kantstein

Kantstein brukes som kantsikring og/eller innramming av plasser/stier med f.eks. belegningsstein, grus, asfalt e.l.

Kantstein finnes i mange varianter og størrelser. Vi bruker i hovedsak betong eller granitt kantstein.

Kantstein settes ved at det graves en liten grøft der steinen skal stå. Grøften fylles opp med pukk. 

Steinen settes så i jordfuktig betong under og på sidene for at kanten skal bli solid og stødig. Kantstein settes etterhverandre helt inntill uten betongfuge i mellom. Dette gjør at kanten holder seg pen og ikke sprekker opp i skjøter.