Terrasse

Vi bygger terrasser i tre i alle utforminger med gjerde, levegger, enkle takoverbygg og trapper.

Terrasse kan legges rett på underlag med markduk, blokkes opp med leca-blokker, eller man kan grave ned støpte fundamenter. Siste anbefales dersom terrassen skal ligge mer en 30 cm over terreng. 

Vi bruker minimum terrassebord i 28x120 mm, tynnere enn dette er ikke å anbefale. Det er mange type bord å velge i men de mest brukte er vanlig impregnerte terrassebord som oljes eller beises etter legging.

Bordene legges i hovedsak i lengderetingen i forhold til utgang/terrassedør, men på en større terrasse kan det være hensiktsmessig og penest og bryte opp med retningsskifte f.eks. rundt hjørner o.l. 

Terrasse med enkelt takoverbygg

Trapper

Trapper kan vi bygge i tre, betongstein eller granitt.

Vi bygger trapper både i forbindelse med terrasse og frittstående.

Trapp av granitt kantstein og beleggningsstein
Trapp i samme materiale som terrasse for nedgang til hage eller plen