• Oppsett av byggesett
  • Tilgang til hagen for rullestol
  • Tipi-leir i barnehage
  • Terrasse med gjerde og port
  • Pynting av skråning
  • Kantstein og kulestein gir en pen innramming
  • Beleggningsstein
  • Ny gangvei
  • Nytt dekke i bakgården
  • Utvidet parkering med ny støttemur