Hjem og hageservice

Hvem er vi?

Hjem og hageservice er lokalisert i Våler i Østfold, og påtar oss oppdrag i Våler, Moss og omegn.

'Vi' er et lite firma med 1 ansatt som også er eier av firma. Dette gjør at du møter og forholder deg til samme person i alle prosjektets faser, både befaring, planlegging og gjennomføring. Alt arbeid utføres av undertegnede selv, slik sikres en best mulig relasjon til kunden og best mulig kvalitet i alle ledd av prosjektet.

Vi jobber for at kunden skal føle seg ivaretatt gjennom hele prosessen fra første kontakt til jobben er ferdig utført. 

Vi jobber hardt for å overholde alle frister vi har lovt, men det er klart at flere av våre arbeidsoppgaver er noe vær avhengie, så noe avvik kan det av å til bli. Vi jobber hele tiden for å holde avtalt tidspunkt både for oppstart og ferdigstilling. 

Vi lager alltid detaljerte pristilbud hvor arbeid og materialer er spesifisert. Alle priser vi oppgir er inkl. mva, og andre ting som transport osv. Det tilkommer ikke noen kostnader utover tilbudet. Dersom det er nødvendig med ekstraarbeider pga. grunnforhold eller andre ting som endrer seg underveis vil vi alltid avtale dette spesielt med kunden før vi utfører.

Gangen i prosjektet:

Alle større prosjekter følger denne gangen:

1 Første kontakt via telefon, mail eller Mitt Anbud
2 Uforpliktende befaring, gjerne ettermiddag
3 Kunden mottar spesifisert tilbud på arbeidet
4 Aksept av tilbud fra kunden
5 Ev. signering av kontrakt hvis ønskelig
6 Fastsettelse av oppstartsdato
7 Utføring av arbeidet
8 Betaling med faktura pr. 10 dager.

Mindre prosjekter kan følge en enklere modell.

Utstyr:

Her er noen bilder av mine 'hjelpere' som kan dukke opp på arbeidsplassen hvis det er behov:

Min nye trofaste medarbeider, sterk og fin
Minigraveren er den mest allsidige medarbeideren. Den brukes til nesten alt gjennom hele prosjektet. Graving, løfting, flytting, planering, opprydding osv.
Den eldste medarbeideren, brukes i mindre grad nå, men fortsatt i bruk til f.eks. planering av større jord-arealer og ved andre spesielle behov.

Tipp-hengeren er den som alltid tar de tyngste jobbene.