Friidrettens Venners Kretspris trener/leder

Friidrettens Venners Kretspris trener/leder

er en utmerkelse som tildeles den person som gjennom sin trener/leder virksomhet i sin krets, har utvist stor kunnskap og engasjement i et langt og fortjenestefullt virke.

Premien er etablert av Friidrettens Venner og består av en sølvpokal med FIVs merke og inskripsjon.

Innstillingen kommer fra Kretsstyrene og godkjennes av styret i FIV.

26.10.2015 23:36