Friidrettens Venners Dommerpris

Friidrettens Venners Dommerpris

tildeles den person som gjennom sin virksomhet som dommer, har utvist stor kunnskap og engasjement i et langt og fortjenestefullt virke.

Premien, som er etablert av Friidrettens Venner i 2010, består av en krystallvase med FIVs merke og inskripsjon.

Innstilling kommer fra NFIFs dommerutvalg og godkjennes av styret i FIV.

FIV-priser Dommerprisen 

26.10.2015 23:40