Friidrettens Venners Kretspris utøver 18 år

Friidrettens Venners Kretspris utøver 18 år

er en utmerkelse som tildeles den jente og gutt (18 år) som har oppnådd det beste resultat i hver krets gjennom hele året.

Premien er etablert av Friidrettens Venner og består av en sølvpokal med FIVs merke og inskripsjon.

Innstillingen kommer fra Kretsstyrene og godkjennes av styret i FIV.

26.10.2015 23:37