Friidrettens Utøverpris - «Utøvernes egen pris»

Friidrettens Utøverpris - «Utøvernes egen pris»

er en utmerkelse som stemmes frem av utøverne og gis til en aktiv utøver over 18 år (i avstemningsåret) som har oppnådd kvalifiseringskravene til senior-NM i avstemningsåret.

Utøveren skal på en utmerket måte utøve sin idrett i tråd med NFIFs verdigrunnlag - verdier som fellesskap, mestring, begeistring og grensesprengende vilje skal prege utøverens holdninger og væremåte i den daglige trening, i klubbmiljøet og i konkurransesituasjonen.

Alle aktive utøvere over 18 år (i løpet av året) som er registrert i NFIFs lisenssystem kan foreslå kandidater. Det er også disse som er stemmeberettigede ved den endelige avstemningen.

Noen uker og frem til 30.09: Forslag til kandidater med begrunnelse.
Første uken i oktober: Nominasjonsutvalget velger inntil 5 finalister.
Frem til 31.10: Stemmeberettigede avgir sin stemme på en av de nominerte.

Utøverprisen består av et diplom og et stipend på en verdi av NOK 10.000.
Vedkommende prisvinner kan motta utmerkelsen flere ganger, og kan samme år motta andre utmerkelser fra Friidrettens Venner.

Nominasjonsutvalget: Toril Petra Hatling Schønning, Anne Brit Sandberg, Ronny Nilsen og Mathias Vangsnes.

FIV-priser Utøverprisen

26.10.2015 23.44