Var/hur skall ni börja?

Inget företag är det andra likt. Storlek, verksamhet, struktur och behov varierar.

Vilka behov behöver först ses över?

För att på ett seriöst sätt kunna åta sig tjänsten som säkerhetsrådgivare på ert företag måste vi börja med en inventering av företagets specifika behov kring området farligt gods.

Därefter kan vi precisera och gemensamt komma fram till vilken nivå vi skall lägga oss på, samt vilken hjälp ni behöver av oss. Oavsett om det är en komplett genomgång av ert företags hantering av farligt gods eller kanske endast synpunkter på er emballering/lastning.

Efter det att vi har sammanställt materialet/informationen och analyserat ert önskemål, kan vi föreslå en handlingsplan beträffande omfattning av åtgärder, tidsåtgång samt kostnad.