Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål, som har sådana farliga egenskaper
att de kan skada människor, djur, miljö, egendom och annat gods, om det inte hanteras rätt under transport.

För mer information klicka på nedanstående definitioner:

Klassificering

Farligt avfall

Värdeberäknad mängd

Begränsad mängd