Farligt Gods & Logistik

FGL är ett fåmansföretag som etablerades 2000, i samband med att lagen om ”Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods” trädde i kraft den 1 januari 2000.

Vårt ursprungliga syfte var att erbjuda tjänsten som Säkerhetsrådgivare för de företag som berördes av denna lag, samt vara rådgivande kring transporter av farligt gods. Eftersom vi är specialiserade på transporter med radioaktiva ämnen så har givetvis våra uppdrag främst handlat om detta, vilket även har medfört att en mycket bra kontakt har etablerats med berörd myndighet, SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten).
Utöver farligt gods har vi även lång erfarenhet av strålskydd, arbetsmiljö, kemikaliehantering och brand, vilket har inneburit att FGL:s verksamhet genom åren kommit att omfattas även av dessa områden.

 

Nedan följer ett axplock av FGL:s uppdrag

 • Säkerhetsrådgivare åt företag inom transport-, fyrverkeri- och kemikaliebranschen
 • Risk- och orsaksanalyser
 • Demontering av strålkällor åt bryggeribranschen
 • Fysiskt skydd (eskort) vid transport av klyvbart material genom Danmark och Sverige
 • Kontroll av ankommande gods till Göteborgshamn med avseende på eventuell inblandning av radioaktivt
  material i leveransen
 • Iordningställande av fraktsedlar och tillhörande dokument inför transport
 • Radiologisk kontroll vid utskeppning av ryskt kärnbränsle från Svensk hamn
 • Ansökan av transporttillstånd åt utländska transportörer
 • Sammanställning av Säkerhetsdatablad
 • Utbildning gällande farligt gods

 

Några av FGL:s kunder är/har varit

 • Areva (Frankrike)
 • Bryggeri Falcon
 • Bryggeri Krönleins
 • Bryggeri Ramlösa
 • DEKRA Industrial (Mechanized Testing)
 • Havator
 • Kullens pappersbruk
 • Linders fyrverkeri
 • MicroMatic
 • Omniprocess
 • OP Svensson Shipping
 • Ove Svensson Entreprenad
 • Pradeep (Indien)
 • Sahlgrenska universitets sjukhuset
 • Studsvik Nuclear
 • Svenska Blount
 • Westinghouse (USA)