Farligt Gods & Logistik (FGL) är ett företag som har ambition att tillgodose kundens behov, främst inom området Farligt Gods.

 

Vi kan bl.a. hjälpa er med

 • Att utforma en komplett policy angående hantering av farligt gods, eller enbart en hanteringsinstruktion för en specifik produkt
 • Rådgivning angående en engångstransport eller att standardisera en företagsprocedur för återkommande transporter
 • Granska/klassificera produkter
 • Utarbeta och uppdatera säkerhetsdatablad
 • Dokumentation, märkning och etikettering
 • Fastställande och effektivisering av rutiner
 • Myndighetskontakter
 • Sist men inte minst ett externt åtagande som säkerhetsrådgivare för farligt gods

 

Utöver Farligt Gods har vi även stor erfarenhet inom följande områden

 • Brandskydd
 • Arbetsmiljö
 • Strålskyddsverksamhet (bl.a. hantering av strålkällor)
 • Kursverksamhet