Vår "trotjänare"...

"Gamla Bettan" är smeknamnet på vår skördare 901.2 årgång 2003 som anskaffades begagnad april 2011 och som numera uppnått den aktningsvärda siffran 33.000 maskintimmar. Och hon bara går och går...

Har periodvis ingått i vår gallrings- o avverkningsgrupp, inte minst under perioderna av stormavverkning, och den senaste tiden nyttjats för uppdrag med vägbreddningar och liknande.