Sören Nilsson

Huvudsaklig förare av lastbilen är ägaren själv, Sören Nilsson.

Magnus Bjärstig

Vår skotarförare som vid behov byter av Sören på lastbilen.