Dra åt skogen...

... brukar vara ett uttryck med negativ klang. För oss så är det vårt levebröd och vår vardag! Vi är ett företag som arbetar med just skogen. Företaget hör hemma i Dorotea, och vår avverknings- och gallringsgrupp arbetar främst i Västerbottens inland. Vår huvudsakliga kund är SCA Skog AB.

Vi erbjuder också maskintransporter, vi har en Scania 730 med en s k NC Forestrytrailer som finns stationerad i Dorotea. Vår ambition är att ge en så bra service som möjligt till våra kollegor och andra med behov av maskintransporter i närområdet. Vi vet hur viktigt det är att få sina maskiner flyttade snabbt och effektivt, så vi gör allt för att det ska flyta så smidigt som möjligt för våra kunder. Tillgänglighet och flexibilitet är ledorden för oss i vår trailerverksamhet.

Läs mer om oss här på vår hemsida, och vill du veta mera så är du välkommen att kontakta oss!

 

Bokning av trailertransporter:

070-385 21 00

"Kubikfabriken" solar sig under vårstoppet i maj