Så här började det...

Rottne H-8

Efter att ha arbetat som anställd lastbilschaufför i ca 24 år startade Sören Nilsson företaget hösten 2005. Maskingruppen bestod då av en skördare Rottne H8 och en skotare Rottne F9. Varken Sören eller hans första anställde hade då ens suttit i en skogsmaskin... En riktig utmaning, tyckte han som skulle utbilda dom på maskinerna när han fick klart för sig att så var fallet! Men lärde sig gjorde dom och verksamheten rullade på!

Händelser genom åren

Dotterföretaget SB Skog & Transport AB fusionerades in i moderbolaget mars 2016.

December 2015 bytte vi upp oss på lastbilssidan, det blev en ny Scania 730 som införskaffades.

Sommaren 2013 avvecklades vår Ångermanlandsgrupp och verksamheten koncentrerades till Västerbotten.

2010/2011 omstrukturerades företaget och delades upp i två bolag, moderbolaget Sören Nilsson Skogsgallringar AB och dotterbolaget SB Skog & Transport AB.

2009 startades en maskingrupp i Västerbotten som då blev den tredje maskingruppen, och då utökades lastbilsflottan med ett Dunderbygge. Periodvis kördes även en fjärde maskingrupp som tillhörde vår dåvarande uppdragsgivare.

2008 startades maskingrupp nr 2 i Ångermanlandsområdet, och det året anskaffades också vår första lastbil för maskintransporter, en Volvo FH12 med ett Smemaxbygge.