Vibeke Weglo
Daglig leder/ Senior Landskapsarkitekt

Mobil: 93094525
Epost: vibeke @weglo-design.no

Utdannelse:

1990-1996  Norges landbrukshøgskole -ÅS (NLH), Landskapsarkitekt – Master

1990-1991  Norges landbrukshøgskole (NLH)-  Grimstad, Hagebruk

1991-1995   Norges landbrukshøgskole -ÅS (NLH), Landskapsarkitektur - Hovedfag: Landskapsforming

1995-1996   California Polytechnic State University, Landskapsarkitektur/Design/Arkitektur/Kunst/Diplom "3D model and animation".

Vibeke Weglo har 26 års erfaring som landskapsarkitekt, plankonsulent og i de siste 16 årene også vært daglig leder. Hun har tidligere  jobbet i Scandiaconsult As, Norconsult AS og Kompas AS frem til 2007. Fra 2007 har hun drevet eget firma Weglo Design, Plan & Landskap AS. Hun har i denne tiden arbeidet med en rekke ulike oppdrag som spenner fra landskapsanalyser, utomhusprosjektering/detaljering/formgivning, anbudsbeskrivelser, byggeplaner og regulering. Hun har jobbet med skoler, barnehager, store og små boligområder, hager, hotell, sykehjem, omsorgsboliger, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, parker, overvannshåndtering, veiprosjekt og deltatt i konkurranser. Hun er en kreativ formgiver som har som målsetting å tilpasse nye prosjekter til terreng og omgivelsen. Formgivning, detaljering og universell utforming er i fokus når hun jobber for å skape gode utearealer.  Valg av materialer, fargebruk, møblering og lyssetting er også viktig for å få til gode utearealer. 

Hun har bred erfaring fra ulike større prosjekter og ulike prosjekteringsgrupper. Hun er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Hun er prosjektansvarlig LARK i prosjekter og følger opp prosjekter fra begynnelse til de er ferdigstilte. Strekker seg gjerne lengre for å få til ett godt resultat.

Weglo Design, Plan & Landskap 
har knyttet til seg fagkompetanse og samarbeidspartnere på arealplanlegging og eiendomsutvikling

www.regnplan.no