Vibeke Weglo
Daglig leder/Landskapsarkitekt

Mobil: 93094525
Epost: vibeke @weglo-design.no

Utdannelse:

1990-1996  Norges landbrukshøgskole -ÅS (NLH), Landskapsarkitekt – Master

1990-1991  Norges landbrukshøgskole (NLH)-  Grimstad, Hagebruk

1991-1995   Norges landbrukshøgskole -ÅS (NLH), Landskapsarkitektur - Hovedfag: Landskapsforming

1995-1996   California Polytechnic State University, Landskapsarkitektur/Design/Arkitektur/Kunst/Diplom "3D model and animation".

Vibeke Weglo har 24 års erfaring som landskapsarkitekt, plankonsulent og i de siste 14 årene også vært daglig leder. Hun har jobbet i Scandiaconsult As, Norconsult AS og Kompas AS frem til 2007.  Fra 2007 har hun drevet eget firma Weglo Design, Plan & Landskap AS. Hun har i denne tiden arbeidet med en rekke ulike oppdrag som spenner fra landskapsanalyser, utomhus prosjektering/detaljering/formgivning, anbudsbeskrivelser, byggeplaner og regulering. Hun har jobbet med skoler, barnehager, store og små boligområder, hager, hotell, sykehjem, omsorgsboliger, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, parker, overvannshåndtering, veiprosjekt og deltatt i konkurranser. Hun er en kreativ formgiver som har som målsetting å tilpasse nye prosjekter til terreng og omgivelsen. Formgivning, detaljering og universell utforming er i fokus når hun jobber for å skape gode utearealer.  Valg av materialer, fargebruk, møblering og lyssetting er også viktig for å få til gode utearealer.

Hun har bred erfaring fra ulike større prosjekter og ulike prosjekteringsgrupper. Hun er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Hun er prosjektansvarlig LARK i prosjekter og følger opp prosjekter fra begynnelse til de er ferdigstilte. Strekker seg  gjerne litt lengre for å få til ett godt resultat.

Motto: «Det enkle er oftest det beste».

Weglo Design, Plan & Landskap 
samarbeider faglig  med 

Paraply Landskap
www.paraplylandskap.no