Profil

Weglo Design, Plan & Landskap er et lite kreativt kontor mellom de syv fJell i Bergen med fokus på UTOMHUANLEGG - FRIOMRÅDER - PARKER - HAGER  -LANDSKAPSDESIGN - AREALPLANLEGGING - TERRENGFORMING  - PROJEKTERING  - OPPFØLGING  I BYGGEPERIODEN 

Bakgrunn

Weglo Design, Plan & Landskap as ble stiftet i 2009.
Firmaet var et enkeltmannnsforetak Weglo Design fra 2007 til 2009.

Arbeidsområder

 • Landskapanalyser, stedsanalyser, mulighetsstudier, byromsanalyser.
 • Ide-konseptutvikling & tomtevurdering (tomteanalyser).
 • Reguleringsarbeider.
 • Utomhusanlegg (boligområder, skoler, barnehager, hyttefelt, nærmiljøanlegg, parker, friområder, torg & plasser, sykehjem & næringparker og hotell).
 • Hager & hageanlegg
 • Planteplaner/Skjøtselsplaner.
 • Funksjonsbeskrivelser.
 • Anbudsbeskrivelser.
 • Utomhusprosjektering/detaljering/snitt/3d
 • Landskapsforming/terrengtilpasninger.
 • Overvannshåndtering, regnbedd, biologisk mangfold.
 • Oppfølging i byggeperioden og prosjektledelse

Programvarer

 • AutoCAD Civil 3D/Focus arealplan/Focus anbud/Focus Cat / Focus Landskap/Photoshop/ 3D SketchUP.

Sentral Godkjenning

Samarbeid

Weglo Design AS samarbeider med andre konsulentfirma etter behov og ønske.