Profil

Weglo Design, Plan & Landskap er et kreativt  lite kontor  med fokus på  AREALPLANLEGGING  UTOMHUSANLEGG   LANDSKAPSDESIGN  TERRENGFORMING  PROJEKTERING  OPPFØLGING  I BYGGEPERIODEN

Bakgrunn

Weglo Design, Plan & Landskap as ble stiftet i 2009.
Firmaet var et enkeltmannnsforetak Weglo Design fra 2007 til 2009.

Arbeidsområder

 • Landskapanalyser, stedsanalyser, mulighetsstudier, byromsanalyser.
 • Ide-konseptutvikling & tomtevurdering (tomteanalyser).
 • Regulering.
 • Utomhusanlegg (boligområder, skoler, barnehager, hytterfelt, nærmiljøanlegg, parker, torg & plasser, sykehjem & omsorgbiliger  og hotell).
 • Hager.
 • Skjøtselsplaner.
 • Funksjonsbeskrivelse
 • Anbudsbeskrivelse.
 • Utomhusprosjektering/detaljering/snitt
 • Landskapsforming/terrengtilpassninger.
 • Overvannshåndtering.
 • Oppfølging i byggeperioden.

Programvarer

 • AutoCAD Civil 3D/Focus arealplan/Focus anbud/Focus Cat / Focus Landskap/Photoshop/ 3D SketchUP.

Nettsiden er  under oppdatering.

Samarbeid

Weglo Design AS  samarbeider gjerne  med andre konsulentfirma etter behov og ønske.

Sentral Godkjenning

Sandslimarka Bergen