Profil

Weglo Design, Plan & Landskap er et kreativt kontor mellom de syv fJell i Bergen med fokus på UTOMHUANLEGG - FRIOMRÅDER - PARKER - HAGER  -LANDSKAPSDESIGN - AREALPLANLEGGING - TERRENGFORMING  - PROJEKTERING  - OPPFØLGING  I BYGGEPERIODEN 

Bakgrunn

Weglo Design, Plan & Landskap as ble stiftet i 2009.
Firmaet var et enkeltmannnsforetak Weglo Design fra 2007 til 2009.

Arbeidsområder

 • Landskapanalyser, stedsanalyser, mulighetsstudier, byromsanalyser.
 • Ide-konseptutvikling & tomtevurdering (tomteanalyser).
 • Arealplanlegging
 • Utomhusanlegg (boligområder, skoler, barnehager, hyttefelt, nærmiljøanlegg, parker, friområder, torg & plasser, sykehjem & næringparker og hotell)
 • Hager & hageanlegg
 • Planteplaner/Skjøtselsplaner
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Anbudsbeskrivelser
 • Utomhusprosjektering/detaljering/snitt/3d
 • Landskapsforming/terrengtilpasninger
 • Overvannshåndtering, regnbedd, biologisk mangfold
 • Oppfølging i byggeperioden og prosjektledelse

Programvarer

 • AutoCAD Civil 3D/ Focus Cat Landskap/ Focus Cat /Focus arealplan/Focus anbud

Sentral Godkjenning