REFERENSSIT

Kuvat alla edustaa sekä Qvistenin omat referenssit sekä yrittäjän  Alma Engbergin henkilökohtaiset referenssit vuosien varrelta. Referenssikohteet on usein tehty tiimityönä, mukana ainoastana projektit jossa Engberg on ollut olennainen henkilö maiseman suunnittelussa tai toteutuksessa. Julkiset kohteet on kaikki toteutettu suunnittelijana, yksistyiset kohteet vaihtelevasti suunnittelijana tai työnjohtajana/rakentajana tai usempana. 

JULKISET KOHTEET TAI YRITYSPIHAT

Mai­se­ma­lu­pa, yri­tys­pi­han osa­suun­ni­tel­ma

Yrityspiha, Vantaa. 

Pihasuunnitelma tehty syksyllä v. 2021. Suunnitelmassa käsitellään kaadettavat puut sekä korvaavat istutukset. Tehty maisemalupaa varten, Qvistenion toimesta. 

Väinölä ra­ken­nuk­sen koulupiha YS+RS, Käpylän pe­rus­kou­lu + Untamo YS

 Koulupihan suunnittelu sisältäen leikkivälineet, kasvit, poikki-leikkaukset ja materiaalit. Väinölälle suunniteltiin esteetön piha ja aistipuutarhaa. 

Suunniteltu Väinölän piha yleis-suunnitelma RS vaiheessa ja Untamon rakennuksen piha YS vaiheessa. Suunnitelmat hyväksytty kaupunginmuseolla. Työ tehty WSP palveluksessa, maisemasuunnit-telijana v. 2020-2021.

Sigurd Frosterus puiston  YS + Hiek­ka­ran­nan­tie RS kas­vil­li­suus

Suunniteltu tiimin kanssa uusi iso puisto ja Helsingin Hietarannan laajennus ylei­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa.  Samalla suunniteltu kasvillisuuden säilyttämista uuden tielinjauksen myötä arvokkaiden mäntyjen kohdalla.  Työ tehty WSP palveluksessa, toiminut ison projektin tiiminjäsenä mai­se­ma­suun­nit­teil­ja­na.  Vuonna 2020-2021. 

Pakilan + Suun­ti­mo­puis­ton mo­du­li­kou­lun piha

Väliaikaisia koulupihoja, tehty WSP:n palveluksessa.  v. 2019-2020. 

Kou­lu­lam­pi idea­suun­ni­tel­ma

Tuusulan kaupungille suunniteltu puistoalue uimarannalla ja luontoalueella. Yksinkertainen ideasuunnitelma toiminnoilla. Tehty WSP palveluksessa v. 2020.  

Mankkaan päiväkoti, RS

Suunniteltu monimutkaisen päiväkodin rinnepihaa vanhalla Espoon alueella pääsuunnittelijan alaisuudessa. Työ tehty WSP:n palveluksessa 2020. 

Monimutkaiset rakenteet, poikkileikkaukset ja kasvit. Pihalle suunniteltu kasvien tunnistuskyltit. Piha suunniteltu mahdollisimman ekologisesti kaupungin vaatimuksia seuraten. 

Leik­ki­puis­to Rust­hol­la­ri RS

Upea puistosuunnitelma viety ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma­vai­hee­seen. Suunniteltu kaikki yksityiskohdat,  monimutkaiset kumialustakuviot, kasvit, telineet jne. Muut tekniset ratkaisut, geo, tasaus, vesiaihe ja valaistus muiden alojen kanssa yhteystyössä. WSP palveluksessa tehty työ v. 2020-2021. 

Puis­to­rait­ti Raetielle

 Helsingin kaupungille suunniteltu puistoraitti puis­to­suun­ni­tel­ma­vai­hees­sa v. 2020. Tehty WSP palveluksessa. 

Ma­rian­puis­to YS

Kaavoiteltun Mariapuiston yleisuunnitelman teko pääsuunnittelijan alaisuudessa. Marianpuisto on tuleva uusi puisto Kampin alueella. Kuvassa karttaote, suunnitelmakuva tulossa. Tehty WSP palveluksessa v. 2020-2021

YKSITYISET PIHAT TAI TALOYHTIÖT

 • Suunniteltu ja toteutettu, Qvisten
 • Puiden istutukset, Qvisten yhteistyössä
 • Liuskekiveyksen laajennustyö, Qvisten
 • Viherrakentamisen aikana, Qvisten
 • Uudet kasvit, Qvisten
 • Engbergin suunnittelema ja rakentama muuri, Qvisten
 • Uudet kasvit, Qvisten
 • Perennapenkkien kunnostukset, Qvisten yhteistyössä
 • Thety kuivuutta kestävä istutus kallion viereen, Qvisten yhteistyössä
 • Uusi betonnikivimuurin rakentaminen, Qvisten yhteistyössä

Muurin rakentaminen omakotitalon pihalla. Qvisten yhteistyössä Espoon pihantekijät, v. 2021. 

Maalaispihan osa-suunnitelmat kahdessa eri paikassa pihalla. Osa alueen suunnittelu ja toteutus vanhan maatilan alueella, aikaisemmin luonnonmukainen alue pensailla. Asiakas kaivoi meidän ohejistuksella maat pois sopivalta alueelta. Tehtiin laaja istutusalueen toteutus, syreenien siirto, kallion esilleottaminen, reunkivien asentaminen ja käytävien teko. Muuri-istutuksen suunnittelu ja toteutus liuskekivilohkareista sekä laajat monipuoliset istutukset. Qvisten suunnitellut ja toteuttanut v. 2021. 

Liusekekiveyksien laajentaminen maalaispihalla, Qvisten toteuttanut työn ilman suunnitelmaa, v. 2021. 

Perennapenkkien kunnostukset useammalla asiakkaalla, suunniteltu täydentävät istutukset. Qvisten yhteistyössä Espoon pihantekijät, v. 2021. 

Isojen puuntaimien istutus ja tuenta taloyhtiön pihalla, Qvisten yhteistyössä Espoon pihantekijät v. 2021. 

Laajojen hoitotöiden johtaminen sekä viherrakentamista ja töihin osallistuminen v. 2018, Espoon pihantekijöiden palveluksessa työnjohtajana. 

Ison muuri-istutuksen suunnittelu ja toteutus maalaispihalla, syreeniaidan siirto sekä pensas-alueiden uusimista. Laajat istutusalueet, josta jätettiin perennapenkkiosa puutarhaharrastelija asiakkaalle täytettäväksi. Toivepihan palveluksessa. 

Taloyhtiön piha-alueiden suunnittelu. Toivepihan palveluksessa. 

Useamman laajan terassin suunnittelu kesämökille. Toivepihan palveluksessa. 

Omakotitalon pihan suunnittelu, käytetty paljon ruusuja asiakkaan toiveesta. Toivepihan palveluksessa. 

Rivitalopihan suunnittelu ja työn johtaminen ja toteutus tiimin kanssa. Toivepihan palveluksessa. 

Laajat työt viherrakentajana, työnjohtajana ja suunnittelijana Toivepihan palveluksessa v. 2012-v. 2017.

 • Suunniteltu, ja rakennettu piha työnjohtajana ja suunnittlijana, Toivepihan palveluksessa
 • Seka-istutus kapeaan muuri-istutukseen, Qvisten
 • Suunnitellut ja toteuttanut, Toivepihan palveluksessa
 • Kerroksellinen istutus juuri ennen kukintaa, Qvisten
 • Omakotitalon suunnitelma, Toivepihan palveluksessa
 • Omakotitalon pihan kunnostusuunnitelma, Toivepihan palveluksessa
 • Toteutettu Engbergin suunnitelman perusteella, Toivepihan palveluksessa
 • Toteutettu Engbergin suunnitelman perusteella, Toivepihan palveluksessa