Krag kal 7,9x57 mauser

Krag Jørgensen i kal 7,9x57 mauser

Marlin mod 30 AS kal 30-30 M/kikkert

Marlin mod 30as i kal 30-30

Winchester mod 94 cal 44-40

Winchester mod 94 i kal 44-40

lagt til handlevogn