Walther gsp tennål kal 32

Walther gsp nål cal 32

Walther gsp utdrager 32

Walther gsp utdrager 32

Walther gsp utstøter fjær 22/32

Trykkfjær til utstøter

Walther gsp utstøter 32

Gsp utstøter cal 32

Gsp fjær baksikte 22/32

Gsp. Fjær/lås baksikte

Walther Gsp magasin kal 32 6 skudd

Walther gsp kal 32 6 skudd

Walther gsp returfjær 22

Walther gsp returfjær 22/32

Walther Gsp. Skrue baksikte feste.

Skrue til baksikte feste. 22/32

lagt til handlevogn