Hi viz s&w rød punkt sikte DX modell .250" høyde

Hi viz sikte. Til dx model og performance center .250" høyde

Wilson fjærsett k-l-n frame

Wilson fjærsett (reduced power)