Ruger Sp 101 fjærsett fra wolf

Ruger Sp101 fjærsett.

lagt til handlevogn