KONTAKT OCH REFERENSER

Tidningen Sten 2017/4

Fram till nu

Efter studier i Lund och på Gotland fick jag 1997 anställning hos min lärare i Visby, Tord Andersson, som drev Restaurator AB i Stockholm. Med Tord som mentor gav jag mig i kast med restaureringen av det byggda kulturarvet. Tolv år senare lockade Tyréns med anställning. Under åtta roliga år byggdes landets största avdelning för kulturmiljöfrågor. Det var roliga och intensiva år som avdelningschef och vår förmåga att växa snabbt gav oss epitetet Tyrénosaurus rex.. När vi uppnåt dussinet anställda och bra lönsamhet var det dags för något nytt. 2015 startades Ingvar Hedenrud Kulturbyggnad AB.

Uppdragsgivare i urval

  • Statens Fastighetsverk
  • Riksdagens förvaltningskontor
  • Södertälje Kommun
  • Scheiwiller Svensson arkitektkontor AB
  • Handelsbanken
  • Ahrbom & Partner arkitektkontor
  • Svenska Kyrkan