KONTAKT OCH REFERENSER

Tidningen Sten 2017/4
Tidningen Sten 2017/4

 

Uppdragsgivare i urval

  • Statens Fastighetsverk
  • Riksdagens förvaltningskontor
  • Södertälje Kommun
  • Scheiwiller Svensson arkitektkontor AB
  • Handelsbanken
  • Ahrbom & Partner arkitektkontor
  • Svenska Kyrkan