FASADKONSULT

Sverige är fullt av underbara fasader i alla möjliga material och stilar. Med en erfaren fasadkonsult blir resan både trygg och lustfylld. Och slutresultatet vackert! Med drygt 20 års erfarenhet av fasadrestaureringar i puts, sten och trä och kan hjälpa er genom hela projektet.

Tjänster

  • Skadeinventering och åtgärdsförslag
  • Projektering av förfrågningsunderlag, dvs de handlingar som krävs för att handla upp och genomföra restaureringen.
  • Förslag på ett urval duktiga entreprenörer som räknar på entreprenaden.
  • Teknisk kontroll under entreprenaden.
  • Slutbesiktning.

Referensuppdrag i urval

  • Bostadsrättsföreningar i Stockholm. Bland annat Torstenssonsgatan 15, tavastgatan 12, Strandvägen 15, Artillerigatan 25, Fridhemsgatan 13, Fridhemsgatan 66 och Karlbergsvägen 72.
  • Offentliga byggnader som Haga Tingshus, Riksdagshuset, gamla riksdagshuset på Riddarholmen, Stenbockska palatset, Rosenhanska palatset, Nationalmuseum, Oxenstiernska palatset, Bondeska palatset, Görvälns slott med flera.
  • Fastigheter i centrala Stockholm som Birger Jarlsgatan 2-4 (Richehuset), Birger Jarlsgatan 5, Birger Jarlsgatan 1 och 16, Handelsbankens fastigheter på Blasieholmen.
  • Kyrkor, tex Askeby kyrka och Engelbrektskyrkan.
  • Skolor, tex Barkarby skola och Kyrkskolan i Hölö.
På Nationalmuseum pågår ett treårigt projekt där vi byter över 1200 stenar i fasaderna. Uppdragsgivare är Statens Fastighetsverk.
Gamla riksdagshuset på Riddarholmen är ett av många projekt för Statens Fastighetsverk. Hela det stora kvarterets fasader och samtliga fönster renoverades.
Birger Jarlsgatan 5. Fasaderna hade en enfärgad brun puts från 1950-talet som var svart av smuts men i tekniskt gott skick. Enligt arkivkällor hade putsen varit gulvit. På bilder från början av seklet kunde man se en dekormålning som sedan länge försvunnit. Fasaderna rengjordes och fick en ny kulör och rekonstruerad dekormålning färgsatt efter eget huvud. Fasadstenen var en sandsten från Övedskloster i Skåne. Dålig sten byttes, och eftersom övedsstenen inte längre bryts ersattes den med sandsten från Orsa i Dalarna.
Trädgårdsmästarvillan vid Tyresö slott. Ny handslagen spritputs och slätputs. Nya stuprör med tvära krökar, ny färgsättning och nyrenoverade fönster. Under 2016 fortsätter projektet med en total inre renovering. Uppdragsgivare Nordiska Muséet.
Rosenhaneska palatset på Riddarholmen. Dragning av nya putslister i kalkbruk pågår.
Artillerigatan 25 på Östermalm i Stockholm fick ny puts och återskapad putsdekor samt ny färgsättning. Sockelvåningen av sten rengjordes varsamt och alla skador lagades upp. Portalen blev som ny, med den ursprungliga ljusa tonen i kalkstenen.
Funkisfasad på Kungsholmen. Renovering av fasader och balkonger. Nya balkongfronter, ny färgsättning och ny ekport. Uppdragsgivare Brf Hemmet 9.
Birger Jarlsgatan 2-4 i Stockholm. Hela kvarterets exteriör restaurerades. Fasaderna, som är helt i sten, rengjordes. Dålig sten byttes ut till nyhuggen sten. Kvarterets cirka 400 fönster renoverades på verkstad.
Fasad i ekebergsmarmor från 1936. Eftersom plattorna höll på att lossna fick de fästas upp innan fasaderna rengjordes varsamt. På bilden pågår rengöringen.
Lusthuset vid Taxinge slott har fasader av granbark, med ett gotiskt spetsbågsmönster av vita björkslanor. Projektet är planerat som ett byggnadsvårdsläger sommaren 2016.
Smutsig och vittrad sten kan rengöras och konserveras. Men det måste göras varsamt, med rätt material och metoder, och av hantverkare med rätt kompetens.
Efter konservering kan det bli så här fint.
Oxenstiernska palatset i Gamla stan i Stockholm. Puts och sten renoverades och fönstren målades. Beställare; Statens fastighetsverk.