Utbildning

Trappklättrare: Vi är certifierade och godkända att genomföra utbildning på ALBER Scalamobil trappklättrare i samarbete med INVACARE. Det är ett krav att alla som kör, är förare av trappklättrare skall ha en godkänd utbildning. Utbildning omfattar både teori och praktisk körning med stor vikt på säkerhet.

Bilanpassning:Vi har även Information/utbildning inom bilanpassning och dess regelverk samt vilka möjligheter det finns till en bra bilanpassning. Vi ger även råd/rekommenderar till vilket anpassningsföretag man bör vända sig till.

Service/reparation

Vi utför service och reparationer på Alber trappklättrare samt Invcare el-scootrar, rullstolar och rollatorer. Vid service och reparation på trappklättrare har vi lånemaskin till uthyrning.

Försäljning

Invacare produkter:

Vi är återförsäljare av Invacare produkter vilket till stor del omfattar, rullatorer, manuella- och eldrivna rullstolar, sportstolar, el-scootrar samt Alber trappklättrare.

Hyra trappklättrare

Har man tillfälligt behov av en trappklättrare kan vi erbjuda lån/uthyrning från en vecka till flera månader. Förutsättningen för hyra är givetvis att man genomgår utbildning för att köra/ använda trappklättraren. Kontakta oss för mer information.

Konsultverksamhet och Rådgivning

Efter mer än 30 års erfarenhet om funktionsnedsättning har vi under åren haft olika uppdrag gentemot myndigheter, kommuner, regioner och inte minst personer med funktionsnedsättning.

Det kan gälla bilanpassning, bostadsanpassning eller hjälpmedel. Inget är för oss främmande.

Kontakta Lars-åke för mer information vad vi kan erbjuda