Nyheter och information samt intressanta länkar

Här presenterar vi våra egna nyheter samt skapar länkar till aktuella företag och myndigheter som idag är aktuella för vår verksamhet inom funktionsnedsättning.

.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2021-04-09:

Är trappklättrare ett arbetsmiljöproblem?

Efter att vi fått in uppgifter på att trappklättrare skulle utgöra ett arbetsmiljöproblem har vi kontaktat ett antal större taxi/färdtjänstföretag, några kommuner, regioner som har trappklättrare i sin verksamhet. Vi har även intervjuat användarna för att få fram uppgifter om dom upplever att trappklättring utgör ett arbetsmiljöproblem. Vi har ställt ett antal frågor om bl.a vilken leverantör, trappklättrarmodell, utbildning, service, uppföljning, tillbud etc.

Inkomna svar och synpunkter från våra egna kunder;                            

  • Upplever att utbildningen varit bra och ser därför inte trappklättringen som något arbetsmiljöproblem förutom att vissa trappor kan vara svåra.
  • Arbetsgivarna är medvetna om att trappklättraren är en medicinteknisk produkt och vad det innebär.
  • De allra flesta av våra kunder har tecknat utbildnings- och serviceavtal.
  • En del har även tecknat test- och kompletteringsavtal för att säkerställa både säkerhet och ergonomi.

Inkomna svar och synpunkter som inte är eller har varit våra kunder;   

  • Dålig eller bristfällig utbildning. Några av användarna saknade helt utbildning.
  • Arbetsgivarna hade dålig eller ingen alls kännedom om Socialstyrelsens krav, Svensk kollektivtrafiks policy, eget regelverk inom kommunen eller regionen.
  • Ingen ergonomisk information hur man bäst använder trappklättraren.
  • Utbildning i många fall internt av någon som tidigare kört trappklättrare.
  • Ingen service har gjorts sen trappklättraren köptes in.

Sammanfattning:

Vi förstår att problem finns och vi vet också orsaken. Men med rätt utbildning och information, både teoretiskt och praktiskt, och en felfri trappklättrare minimera man dessa arbetsmiljöproblem.

Intressanta länkar

Här är en länk till nya regler för medicintekniska produkter. Klicka på länken nedan. 

Läkemedelsverkets hemsida. Allmänt och om nuvarande regelverk
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/

Aktuella händelser

.

Företag

.

Myndigheter

.

Övriga

Övrigt

Bältesavlänkare

Problem med att bilbältet ligger an mot halsen? Vi har tagit fram lösningen på detta problemet med en bältesavlänkare som man snabbt och enkelt applicera på original bilbälte utan att göra åverkan. Enkelt att ta med sig. Kontakta oss för mer information.

Komfortbälte - Fot och vadremmar:

 Vi har även tillverkning av komfortbälte, fot och vadband. Dessa anpassas till respektive kund och rullstol.