Referenser

BOSTÄDER

2023-02 - 2023-08 Ombyggnad av lokaler i "Å-Huset"
Ombyggnad av kontor och verksamhetsanpassning åt Samhällsbyggnad i Nyköping
Beställare: Nyköpings kommun

2022-06 - 2023-07 Nybyggnad av flerbostadshus i 4 plan med 25 st Brf-lägenheter.
Koggen 5 i Nyköping
Beställare: Maison Forte

2021-04 - 2022-12 Nybyggnad av radhus 24 st med komplementbyggnader samt LSS-Gruppboende.
Brf Växthusgränd
Beställare: Maison Forte

2021-06 - 2022-11 Flerbostadshus 84 lägenheter, LSS-Gruppboende och radhus.
Koggen 8 i Nyköping
Beställare: Maison Forte

2018-09 - 2020-03 Äldreboende Koggen i Nyköping
Beställare: Maison Forte

2017-06 - 2019-06 Kv. Mejseln 7 & 8, Nybyggnad av flerbostadshus.         
Beställare: Conventor Invest AB

2015-12 - 2017-07 Kv. Mejseln 2, Nybyggnad av flerbostadshus.         
Beställare: Conventor Invest AB

2014-06 - 2016-05 Tre små hus, nybyggnation      
Beställare: Privatperson

2014-05 - 2015-12 Kv Frösjöstrand Gnesta, nybyggnad av flerbostadshus
Beställare: Gnestahem AB

2012-05 - 2013-07 Kv Krickan Rosenkälla, nybyggnad av 18 st hyreslägenheter 
Beställare: Nyköpingshem AB

2011-09 - 2013-11 Tallgården etapp 3 och 4, om- och tillbyggnad av äldreboende
Beställare: Huge Fastigheter AB

2011-08 - 2013-04 Kv Fagerhult Vagnhärad, nybyggnad av flerfamiljshus 26 lgh samt verksamhetslokaler
Beställare: TROBO

2010-09 - 2011-10 Rosenkällagården, ombyggnad till 18 st lägenheter
och hemtjänstlokaler                           
Beställare: Nyköpingshem AB

2009-05 - 2010-06 Tallgården, om- och tillbyggnad av äldreboende    
Beställare: Huge Fastigheter AB

2009-02 - 2010-04 Äldreboende Brandholmen, nybyggnad av äldreboende
Beställare: Nyköpings kommun

2009-01 - 2009-06 Miljöhus Huddinge, ombyggnad av avfallshantering
Beställare: Huge Fastigheter AB

2008-10 - 2009-03 Församlingshemmet Koppartorp, ombyggnad
samt om- och tillbyggnad av kyrkogårdsbyggnad                                                                      
Beställare: Tunabergs Församling

2008-08 - 2008-11 Familjecenter Arnö, ombyggnad familjecenter
Betällare: Nyköpingshem AB

2006-11 - 2008-05 Äldreboende Mariebergsgården, ombyggnad 156 lgh    
Beställare: Nyköpingshem AB

2006-10 - 2007-04 Kv Svärdet 8, ombyggnad lägenheter till äldreboende  
Beställare: Micasa Fastigheter i Stockholm AB

2006-08 - 2007-06 Kv Familjen Östberga, nybyggnad av 2 st bostadshus   
Beställare: IKANO Bostadsproduktion AB

2005-04 - 2005-12 Kv Tofsvipan och Strandpiparen, byte av fönster i 92 lgh   
Beställare: Riksbyggen

2003-12 - 2005-04 Kv Smörblomman, nybyggnad av 21 st radhus                         
Beställare: Riksbyggen

2002-05 - 2003-06 Kv Storken, nybyggnad av 84 st carportar                          
Beställare: Nyköpingshem AB                 

2001-01 - 2002-05 Kv Tofsvipan och Strandpiparen, stambyte i 192 lgh    
Beställare: Riksbyggen

SKOLOR

2021-06 - 2023-05 Förskola Oppeby, nybyggnad av förskola, Nyköping
Beställare: Nyköpings kommun

2020-04 - 2022-06 Nybyggnad av Långsjöskolan i Huddinge
Beställare: Huddinge Samhällsfastigheter

2019-09 - 2021-05 Förskola Träffen, nybyggnad av förskola, Nyköping
Beställare: Nyköpings kommun

2016-04 - 2018-10 Gripenskolan i Nyköping, nybyggnation, renovering och ombyggnation    
Beställare: Nyköpings kommun

2014-10 - 2015-12 Bergnäs förskola, nybyggnad av förskola, Huddinge    
Beställare: Huge Fastigheter AB

2013-10 - 2015-04 Svalsta förskola, om- och tillbybyggnad av förskola    
Beställare: Nyköpings kommun

2012-05 - 2014-06 Ny högstadieskola Nyköping, nybyggnad av högstadieskola    
Beställare: Nyköpings kommun

2008-02 - 2008-08 Ekorren förskola, om- och tillbyggnad förskola           
Beställare: Kommunfastigheter

2008-10 - 2009-09 Dammlötskolan Runtuna, om- tillbyggnad skola        
Beställare: Nyköpings kommun

2007-05 - 2008-05 Vintergrönan förskola Vistaberg, nybyggnad förskola 
Beställare: Huge Fastigheter

2006-10 - 2007-06 Förskola Björnlunda, nybyggnad förskola                                 
Beställare: Gnesta Förvaltnings AB

2006-04 - 2006-12 Smista förskola Huddinge, nybyggnad förskola          
Beställare: Huge Fastigheter AB

2005-04 - 2005-12 Kästa föskola Huddinge, om-och tillbyggnad förskola      
Beställare: Huge Fastigheter AB

2005-03 - 2006-03 Glömsta förskola Huddinge, nybyggnad förskola        
Beställare: Huge Fastigheter AB

2002.12 - 2004-06 Långbersskolan Nyköping, ombyggnad                               
Beställare: Nyköpings kommun, Kommunfastigheter

2002-10 - 2003-08 Vista förskola Huddinge, ombyggnad förskola                 
Beställare: Huge Fastigheter AB

2002-02 - 2002-11 Tessinskolan Nyköping, ombyggnad kök och matsal
Beställare: Nyköpings kommun, Kommunfastigheter

2001-03 - 2002-01 Oppeby skola Nyköping, ombyggnad kök och matsal    
Beställare: Nyköpings kommun. kommunfastigheter

Audi Showroom och Bilverkstad Nylöping

BILHALLAR

2016-06 - 2017-10 Audi i Nyköping                       
Showroom och bilverkstad
Beställare: Söderbergs Bil

2013-07 - 2015-02 Kv Åkroken, Nybyggnad parkeringshus                       
med 57 st parkeringsplatser
Beställare: Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad, Mark- och exploatering

2013-09 - 2014-06 Kv Veden VW Norrköping, om och tillbyggnad av bilhall 
i Norrköping
Beställare: Söderbergs Personbilar AB

2008-08 - 2009-05 Söderbergs Lastbilar i Norrköping, ombyggnad Scania Lastbilar
Beställare: Nyköpings kommun, Kommunfastigheter

2005-09 - 2006-08 Söderbergs Bilhall, ombyggnad bilhall Scania och Volkswagen
Beställare: Söderbergs Personbilar AB

2000-04 - 2001-02 Skodahallen, nybyggnad av bilhall                                 
Beställare: Nyköpings Bilforum AB 

2005-02 - 2005-08 Kv Stockrosen 11, tillbyggnad bilhall och motorcykelförsäljning
Beställare: Hans Johansson Fastighets AB

2001-01 - 2002-11 Audi Showroom, ombyggnad av Audi Bilhall               
Beställare: Nyköpings Bilforum AB

Bil & Traktor Nyköping

INDUSTRIER

2023-02 -2023-12 Utbyggnad av Sjoklagret inne på SSAB:s område i Oxelösund
Beställare: SSAB Oxelösund

2023-02 -2023-07 Nybyggnad av färgblandarrum inne på SSAB:s område i Oxelösund
Hallen har byggts som en tillbyggnad till valsverket.
Beställare: SSAB Oxelösund

2022-06 -2023-06 Nybyggnad av utlastningshall inne på SSAB:s område i Oxelösund
Hallen har byggts som en tillbyggnad till valsverket.
Beställare: SSAB Oxelösund

2022-06 -2022-11 Ombyggnad av personalhus inne på SSAB:s område i Oxelösund
De nya lokalerna består av duschar, bastu, omklädningsrum mm.
Beställare: SSAB Oxelösund

2021-05 -2022-05 Nybyggnad av Brandstation inne på SSAB:s område i Oxelösund
Beställare: SSAB Oxelösund

2019-10 - 2021-05 Lastvagnsverkstad till Rejmes i Nyköping
Beställare: Fastighets AB Bettorp

2018-02 - 2019-02 Rehns Byggvaruhandel i Nyköping
Beställare: Nordströms Bygghandel

2016-11 - 2018-02 Ny anläggning till Bil & Traktor i Nyköping
Beställare: Sörmlandsporten

2016-03 - 2016-06 Omklädningsrum damer
Beställare: Oxelösunds Hamn

2015-10 - 2015-12 Grovkornsuppsamlare
Beställare: SSAB

2015-10 - 2015-12 Kranfundament i Nyköpings hamn
Beställare: Interlift AB

2014-01 - 2014-12 Varmapparat
Beställare: SSAB

2011-05 - 2012-02 Produktionsanläggning för tillverkning av
prefabricerade betongelement
Beställare: Enstaberga Cementgjuteri

2011-05 - 2012-04 Uppförande av bränslematningslinje för flis vid Idbäckens kraftvärmeverk i Nyköping      
Beställare: Vattenfall AB, Heat Nordic

2011-05 - 2011-12 Uppförande av betongplatta med elevatorgrop för en ny torkanläggning    
Beställare: Råsbäcken, Nyköping

2010-08 - 2010-09 Renovering av saltlager, koksverket, Oxelösund
Beställare: SSAB, Oxelösund

2010-03 - 2011-05 Nybyggnad brandstation, Nyköping
Beställare: Nyköpings kommun

2010-03 - 2010-07 TC4 Biproduktverket, gjutning betongplatta
Beställare: SSAB, Oxelösund

2009-12 - 2010-04 Kv Ribban 5, ombyggnad av lokaler för Ahlsell
Beställare: L R Real Estate Managament

2008-10 - 2009-03 Diffungar 14-17, fundament för kranbana och 4 st diffusionsugnar
Beställare: SSAB, Oxelösund

2008-07 - 2008-09 Renovering kontor och pausrum
Beställare: SSAB, Oxelösund 

2008-05 - 2008-08 Renovering omklädningsrum provberedningen
Beställare: SSAB, Oxelösund

2008-04 - 2008-08 Ombyggnad Ställverk BT25, Oxelösund
Beställare: Vattenfall Service Syd AB

2008-04 - 2008-08 Ombyggnad kontor till dokumentarkiv
Beställare: SSAB, Oxelösund

2008-04 - 2008-08 Ombyggnad Minninge kraftstation
Beställare: Vattenfall Service Syd AB

2006-08 - 2006-12 Kv Svärdet 8, Ombyggnad lokalertill huvudkontor för Micasa
Beställare: Micasa Fastigheter, Stockholm

2005-04 - 2005-12 Ombyggnad lokaler för Provinsbanken Nyköping
Beställare: Danske Bank

2003-02 - 2003-12 Nybyggnad av laboratorium för zoologisk forskning
Beställare: Statens Fastighetsverk

2001-08 - 2002-11 Om- och tillbyggnad distriktläkarmottagning och familjecenter
Beställare: Nyköpingshem AB

2001-08 - 2001-12 Kv Stensötan, ombyggnad av lokaler för ÖB samt fasadrenovering
Beställare: Strandfastigheter i Nyköping

2001-02 - 2001-12 Tillbyggnad Solbergahemmet Valhalla, Järna
Beställare: Solbergahemmets Läkepedagogiska Institut

2000-11 - 2001-09 Nybyggnad av samlingssal, Björnlunda
Beställare: Stiftelsen Jacobsbergs Fond

2000-08 - 2001-12 Finnboda varv, Nacka, kajreparationer
Beställare: HAB Finnboda Industrilokaler HB

2000-02 - 2000-03 Ombyggnad av lokaler för Prendo, CTT, EQ-Mek, Samhall
Beställare: Fastghets AB Bergwester 

  • Kv Mejseln 7 & 8, Trosa
  • Svalsta förskola
  • Audi bilhall och showroom, Nyköping
  • Bil & Traktor, Nyköping
  • Tessinskolan, Nyköping
  • Brandstation, Nyköping
  • Brandstation, Nyköping
  • Tessin högstadieskola, Nyköping
  • Rehns Byggvaruhandel
  • Nybyggnation Äldreboende Koggen, Nyköping