Släbro förskola, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Nyköpings kommun att bygga en ny förskola på Regeringsvägen i Oppeby.
Byggnaden kommer att utföras i  två plan och inrymma 10 avdelningar med plats för 150 barn, total yta ca 2 000 m2.
Förskolan är i princip en kopia av Träffens förskola med skillnaden att fasaden skall muras och svalgångarna utföras med betongbjälklag.

Runt byggnaden kommer det byggas 5 st komplementbyggnader såsom förråd, miljörum mm:
Behandlad tomtyta är ca 15 000 m2.

Projektet ska starta under juni månad 2021 och vara färdigställt 3 april 2023.

Brandstation SSAB, Oxelösund

Byggmästarna har fått uppdraget av SSAB i Oxelösund att bygga en ny brandstation inne på SSAB:s område.
Den nya brandstationen kommer att ersätta den gamla som finns på en annan plats inne på området.
Detta utförs som en del i ett större projekt med en framtida koldioxidfri stålframställning då den nya ljusbågsugnen
för detta kommer att placeras där den gamla brandstationen ligger idag.

Byggnaden kommer att utföras i två plan med en total yta av ca 1 000 m2.

Projektet har startat under maj månad 2021 och ska vara färdigställt under maj månad 2022.

Lägenheter, Koggen 8, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Maison Forte att bygga ett nytt flerbostadshus på Brandholmen.
Byggnaden kommer att utföras i 4 plan plus vind och inrymma 12 st Brf-lägenheter, (11 st 3 RoK och 1 st 2 RoK)

Projektet ska starta under juni månad 2021 och vara färdigställt 30 maj månad 2022.

Långsjöskolan Huddinge

Byggmästarna har fått uppdraget av Huddinge Samhällsfastigheter att bygg en ny skola F - 3
med plats för ca 360 elever i Segeltorp, Huddinge.

Byggnaden har en yta på ca 5 000 m2 och total behandlad tomtyta är ca 8 000 m2
plus markberedning för en avlämningsparkering som ligger i närheten.

Projektet ska starta i april 2020 och vara färdigställt under maj månad 2022.

Brf Växthusgränd, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Maison Forte att bygga ett nytt gruppboende
enligt LSS och 24 st radhus i Marieberg, Nyköping.

LSS-boendet kommer att inrymma 6 st lägenheter och allmänna utrymmen med en total yta på ca 600 m2.
Radhusen kommer att utföras som 2-planshus med 2 olika typer, 16 st mindre lägenheter (106 m2) och 8 st större (130 m2)

Projektet ska starta under juni månad 2021 och ska vara färdigställt 31 mars 2022 och radhusen 17 oktober 2022.