Utlastningshall QL4, SSAB Oxelösund

Byggmästarna har fått uppdraget av SSAB i Oxelösund att bygga en ny utlastningshall inne på SSAB:s område.
Hallen kommer att byggas som en tillbyggnad till valsverket.

Byggnaden kommer att utföras med en otal yta av ca 1 118 m2.
Projektet kommer att påbörjas under september och ska vara färdigställt under juni 2023.

Lägenheter Koggen 5, Nyköping

Byggmästarna har återigen fått uppdrag av Maison Forte att bygga ett nytt flerbostadshus på Brandholmen.
Byggnaden kommer utföras i 4 plan plus vind och inrymma 25 st Brf-lägenheter.

Projektet har nyligen påbörjats i juni 2022 och ska vara färdigställt under juli månad 2023.

Bygnad 1603, ombyggnad personalhus SSAB Oxelösund

Byggmästarna har fått uppdraget av SSAB i Oxelösund att bygga om ett personalhus inne på SSAB:s område.
De nya lokalerna kommer att bestå av duschar, bastu, omklädningsrum mm.

Den totala ombyggnadsytan är ca 1 530 m2.
Projektet har nyligen startat under juni 2022 och ska vara färdigställt under november månad 2022.

Släbro förskola, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Nyköpings kommun att bygga en ny förskola på Regeringsvägen i Oppeby.
Byggnaden kommer att utföras i  två plan och inrymma 10 avdelningar med plats för 150 barn, total yta ca 2 000 m2.
Förskolan är i princip en kopia av Träffens förskola med skillnaden att fasaden skall muras och svalgångarna utföras med betongbjälklag.

Runt byggnaden kommer det byggas 5 st komplementbyggnader såsom förråd, miljörum mm:
Behandlad tomtyta är ca 15 000 m2.

Projektet ska starta under juni månad 2021 och vara färdigställt 3 april 2023.

Brf Växthusgränd, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Maison Forte att bygga ett nytt gruppboende
enligt LSS och 24 st radhus i Marieberg, Nyköping.

LSS-boendet kommer att inrymma 6 st lägenheter och allmänna utrymmen med en total yta på ca 600 m2.
Radhusen kommer att utföras som 2-planshus med 2 olika typer, 16 st mindre lägenheter (106 m2) och 8 st större (130 m2)

Projektet ska starta under juni månad 2021 och ska vara färdigställt 31 mars 2022 och radhusen 17 oktober 2022.