Sjoklager, SSAB Oxelösund

Byggmästarna har fått uppdraget av SSAB i Oxelösund att bygga ut sjoklagret  inne på SSAB:s område.

Utbyggnaden kommer att utföras med en total yta av ca 2 300 m2.
Projektet startade under februari -23 och ska vara färdigställt under oktober 2023.

Färgblandarrum, SSAB Oxelösund

Byggmästarna har fått uppdraget av SSAB i Oxelösund att bygga ett nytt färgblandarrum inne på SSAB:s område.
Hallen kommer att byggas som en tillbyggnad till valsverket.

Byggnaden kommer att utföras med en total yta av ca 150 m2.
Projektet är påbörjat och ska vara färdigställt under juni- juli 2023.

Lågvattenreservoar Högåsens vattenverk Enstaberga, NOVF

Byggmästarna har fått uppdraget av NOVF (Nyköping- Oxelösunds vattenverksförbund) att bygga en ny vattenreservoar vid vattenverket Högåsen i Larslund.
Reservoaren kommer att byggas med platsgjuten betong med en diameter av ca 30 meter och kommer rymma ca 4500 m3 vatten. Även två övriga mindre byggnader ska uppföras för rördragningar mm.

Projektet påbörjas under april -23 och ska vara färdigställt i maj 2024.

Nybyggnad av fritidshus Ingarö Stockholm

Byggmästarna har fått uppdraget att bygga ett fritidshus på Ingarö, Stockholm.

Projektet kommer att påbörjas under juni-23 och ska vara färdigställt under maj-juni 2024.

Utlastningshall QL4, SSAB Oxelösund

Byggmästarna har fått uppdraget av SSAB i Oxelösund att bygga en ny utlastningshall inne på SSAB:s område.
Hallen kommer att byggas som en tillbyggnad till valsverket.

Byggnaden kommer att utföras med en otal yta av ca 1 118 m2.
Projektet kommer att påbörjas under september och ska vara färdigställt under juni 2023.

Bygnad 1603, ombyggnad personalhus SSAB Oxelösund

Byggmästarna har fått uppdraget av SSAB i Oxelösund att bygga om ett personalhus inne på SSAB:s område.
De nya lokalerna kommer att bestå av duschar, bastu, omklädningsrum mm.

Den totala ombyggnadsytan är ca 1 530 m2.
Projektet har nyligen startat under juni 2022 och ska vara färdigställt under november månad 2022.