LØYPE- & KLASSEINNDELING

Som vanlig er det 4 løyper å velge mellom, men adskillig flere klasser. Finn den som passer deg best.

Løype | Løypelengde | Vanskelighetsgrad |  Klasse

N | 1,5km | Lett | D/H 10, D/H 12, D/H13-16N, N-Åpen

C | 2,0km | Ganske lett | D/H 13-16C, D/H 17C, D/H 70-, D17AK, D/H 13-14

AK | 3,0km | Ganske vanskelig | D17, D/H 50-, D/H 60-, D/H 15-16, H17AK

AL | 5,0km | Grusomt og ondskapsfullt | H17

18.09.2015 08.34