Samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Dekker kompetansemålene i "Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere" (2021). Norsknivå A2.

Tekstbok (elevbok)
Arbeidsbok (elevbok)
Tilleggsmateriell (lærerperm m/CD)

26.11.2021 16:23
lagt til handlevogn