Om oss

Vi selger læremidler for voksenopplæringen og for språklige minoriteter i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Andre elever som trenger tilpasset undervisning, kan også ha nytte av materiellet. Undervisningsmateriellet sendes direkte til skolene.

Organisasjonsnummer: 998 398 665 MVA.

Vedrørende kopiering

Det er tillatt å kopiere perm/CD for den skolen eller institusjonen som kjøper materiellet

Om forfatterne

Astrid Brennhagen er utdannet lærer og har videreutdanning i Migrasjonspedagogikk. Hun har vært lærer i innføringsklasse og i Norsk som andrespråk på barnetrinn og ungdomstrinn. Siden 2000 har hun jobbet i voksenopplæring og har erfaring fra norskkurs spor 1, 2 og 3, alfaundervisning og grunnskole for voksne. Hun har tidligere lagd læremidler både for nybegynnere i norsk og for grunnskole for voksne. Materiellet er grundig utprøvd.

Anne Sofie Brænd Tørhaug er utdannet cand. mag. i realfag og har i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning. Hun har vært lærer på ungdomstrinnet, og har siden 2011 jobbet i grunnskoleopplæringen for voksne. Hun har 60 studiepoeng i matematikk, 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Hun har også vært med på å lage forsøkslæreplanen for FVO (Forberedende voksenopplæring) i naturfag.

lagt til handlevogn